Нашият адрес
с.Зафирово общ.Главиница обл.Силистра
Контакти
+359 883 363 000; +359 896 623 087
Back
Приложение и Дозировки
Зеленчукови култури

БИОТОРЪТ подобрява структурата на почвата, растенията имат възможност да растат здрави и устойчиви на студ и суша. Използването на Биотор в зеленчукопроизводството увеличава добивите с около 30% .  Ускорява развитието на зеленчуците , тяхното узряване е с около 10 -14 дни по-рано, в сравнение със зеленчуци торени с други торове.  Подобрява качеството на продуктите. Торенето с Биотор намаля нитратното съдържание с до 55 пъти, в сравнение с продукти торени с неорганичен или оборски тор.

Пример за това е  допустимото нитратно съдържание на краставиците , което е 150мг/кг. При торене с неорганични торове, то е 273мг/кг., оборска тор – 70мг/кг.,а с Ботор е само 5 мг/кг. Ето защо Биотора е предпочитан в биоземеделието.

НОРМИ НА ТОРЕНЕ С БИОТОР В ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

НАКИСВАНЕ НА СЕМЕНА ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ
150мл. Биотор се поставят в 1л. вода в продължение на 12 часа, след което в този разтвор се държат 5–6   часа семена, луковици или картофи за посев.

РАЗСАД В САКСИИ
Сади се в смес от 1 част Биотор и от 3 до 5 части градинска почва ( измерва се по обем, а не по тегло )

РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ЛЕХИ
1л. Биотор се разпръсква на 1м2 от лехата, след което се размесва с горния слой почва.

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Използват се от 100 до 500 л/дка. в зависимост от конкретната почвена характеристика. При   сеитба Биоторът се разпределя равномерно по всички гнезда или лехи. При директна сеитба той се разпръсква равномерно по цялата повърхност. Ако е необходимо, се използва за подхранване от  50–100 мл/растение.

В РАЗСАДНИЦИТЕ:

С участието на 10% Биотор растителната маса се увеличава до 95%, защото се  поддържа нормална влажност, стабилна температура, добре развита коренова  система и силно стъбло. При разсадниците не може да се използва чист оборски  тор, защото съдържа амонячен N, който предизвиква неограничено  “неконтролирано” развитие на стъблото.

В ОРАНЖЕРИИ
Внасянето на Биотор в количества 400-500 литра/дка. помага за формиране на водоустойчива  зърнеста структура на почвата. Използването му в оранжерии е важно мероприятие, защото в почвата на тези съоръжения е силно намалено количеството на микроорганизмите, в резултат на използването на дезинфекциращи препарати.

– за домати – 100мл. / растение или 390 литра /дка;

– за чушки – 50мл. / растение или 390 литра /дка;

– за краставици – 200мл. / растение или 480 литра /дка.

– за картофи – 100-150 мл. Биотор се слагат в гнездото. След засаждането   се покрива с почва.

За подхранване (ако е необходимо) се добавят  50-100мл. / растение.

Градински и стайни цъфтящи насаждения

В зависимост от растежа и развитието на цветята, може да се наложи те да се подхранят. Използването на Биотор гарантира засилен растеж, заздравяване на стеблата и по-ярко обагряне.

 ЦВЕТЯ В САКСИИ                                                                                                                                            

При засаждане се смесва 1 част биотор и 3 части почва. Подхранва се всеки 2 – 3 месеца, като 2 – 4  лъжици Биотор се смесват с горния слой почва.

НА ОТКРИТО                                                                                                                                                

При засаждане се слагат в гнездото или лехата по 50-100мл./ растение,  покрива се с почва и се оросява. Подхранва се при нужда с 50-100мл./ растение.

Овощни, лозови, ягодоплодни култури и розови насаждения
 • Овощните дървета се отглеждат продължително време на едно място, поради което извличат големи количества хранителни вещества от почвата. Получава се едностранно обедняване на почвата на тези вещества, което налага периодично подхранване. За своето нормално развитие овощните дървета се нуждаят от различни хранителни вещества, но от почвата те извличат най-много азот (N), калий (К2О) и фосфор (Р2О5). Нуждите на овощните дървета от хранителни вещества се изменят в зависимост от възрастта. Младите растения се задоволяват с по-малко хранителни вещества от възрастните, встъпили в пълно плододаване. Най-големи са изискванията на застаряващите овощни дървета. Нуждите на овощните дървета от хранителни вещества се определят най-добре чрез анализ на почви и на растителни части (листа и млади завръзи). При недостатъчно минерално хранене окомерно се установява отслабване на растежа на дърветата и ненормално развитие на плодовете, но то е само ориентировъчно.

   

  При садене в ямката се внасят от 2 – 5 литра Биотор, в зависимост от възрастта на дръвчето.

  За подхранване пролет и есен се разпръсква около корена 1 – 3 литра Биотор, след което се посипва с почва отгоре.

Разсад
 • НАКИСВАНЕ ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ

  150 мл. Биотор се поставят в 1л. вода,  в продължение на 12 часа, след което в този разтвор се държат 5–6 часа семена, луковици или картофи за посев.

  РАЗСАД В САКСИИ
  Сади се в смес от 1 част Биотор и от 3 до 5 части градинска почва ( измерва се на обем, а не на тегло ).

  РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ЛЕХИ
  1л. Биотор се разпръсква на 1м2 от лехата, след което се размесва с горния слой почва.

Лозя и Храсти
 • За този вид растения е важно, в самото начало да се изгради здрава коренова система. Използването на Биотор увеличава устойчивостта на растенията към патогенни микроорганизми, подобрява влагаемостта, стабилизира PH-то на почвата и увеличава концентрацията на макро и микро елементи. Всичко това допринася за образуване на една здрава и устойчива коренова система. Тъй като са дългогодишни растения, с годините необходимите хранителни вещества в почвата намаляват. Поради тази причина намалят и добивите и качеството на продукцията. С внасянето на Биотор в лозовите масиви, се осигуряват нужните хранителни вещества и то в голяма концентрация. При торене с Биотор се наблюдава увеличаване на добивите с до 35%, увеличаване захарността на плодовете(при гроздето се увеличава с 3-5 карата). Болести като хлороза и мана, могат да бъдат премахнати  чрез третиране с Биотор.

   

       При засаждане в ямката се поставят:

  1 – 2 литра на храст или роза

   0, 5 – 1 литра на лозова пръчка

  За подхранване през пролетта и есента се поръсват над кореновата  система:

        1- 2 литра на храст или роза

        0,5 – 1,5 литра на лозова пръчка

Тревни площи и люцерна

За този вид растения е важно, в самото начало да се изгради здрава коренова система. Използването на Биотор увеличава устойчивостта на растенията към патогенни микроорганизми, подобрява влагаемостта, стабилизира PH-то на почвата и увеличава концентрацията на макро и микро елементи. Всичко това допринася за образуване на една здрава и устойчива коренова система. Тъй като са дългогодишни растения, с годините необходимите хранителни вещества в почвата намаляват. Поради тази причина намалят и добивите и качеството на продукцията. С внасянето на Биотор в лозовите масиви, се осигуряват нужните хранителни вещества и то в голяма концентрация. При торене с Биотор се наблюдава увеличаване на добивите с до 35%, увеличаване захарността на плодовете(при гроздето се увеличава с 3-5 карата). Болести като хлороза и мана, могат да бъдат премахнати  чрез третиране с Биотор.

При засаждане в ямката се поставят:

1 – 2 литра на храст или роза

 0, 5 – 1 литра на лозова пръчка

За подхранване през пролетта и есента се поръсват над кореновата  система:

      1- 2 литра на храст или роза

      0,5 – 1,5 литра на лозова пръчка

Рекултивация на почви

При рекултивация на почви се поставя  3 – 5литра БИОТОР на 1m2 и се смесва с 10 сантиметровия повърхностен слой на почвата.

Химичен състав

pH  6.8 – 8

Азот (N)  1.2 – 2 %

Фосфор(P)   0.8 – 1.6 %

Калий(К)  4.6 – 8.0 %

Влажност  50 – 65 %

Внимание

Безвреден за употреба!

Подходящ за всички видове растения!

НЕ СЪДЪРЖА: почва,вредители и семена на плевели!

Съхранение: на сухо и хладно място,защитено от слънце и дъжд.

PrimaOrganic.eu