Нашият адрес
с.Зафирово общ.Главиница обл.Силистра
Контакти
+359 883 363 000; +359 896 623 087
Back
Приложение и Дозировки
Житни култури
 •  Накисване на семена преди засаждане: 1л. – 1,5 л.  на 1 тон семена. Смесва се с препарат за обеззаразяване на семена
 • Внася се двукратно по 150-200мл/дка или три пъти по 100 мл/дка. , в зависимост от развитието на растението. От фаза на растението, когато е на 3-5 лист, до преди изкласяване.
Слънчоглед, Царевица, Рапица
 • Накисване на семена преди засаждане: 1л. – 1,5л. на 1 тон семена. Смесва се с препарат за обеззаразяване на семена.
 • Внася се двукратно в доза по 150 – 200 мл./дка.

 фаза 3 – 5 същински лист заедно с хербицид ,

 фаза 7 – 8 същински лист, в  зависимост от състоянието на растенията и изготвената схема на торене.

Зеленчукови култури
 • Накисване на семена: 100мл. Лумбригард на 1л. вода. Накисват се за 4-6 часа, след което се сеят.
 • Почвено внасяне:

Първото почвено внасяне се извършва  10 – 20 дни след засаждане на растенията. Следващите са през  15 – 20 дни в зависимост от културата и схемата на торене, в доза от  1 – 3 л./дка.

 • Листно внасяне:

Първото листно третиране се извършва при 3 – 5 същински лист, а следващите през       7 – 15 дни, в доза от 150 – 250 мл./дка, в зависимост от прилаганата технология.                      Количеството работен разтвор е в зависимост от фазата на развитие на растенията.

Разсадопроизводство
 • фаза кръстосване след пикиране в доза 100 мл./дка., с 30л. работен разтвор
 • фаза 4 – 5 същински лист  в доза 100 мл./дка., с 30л. работен разтвор
 • 4 – 5 дни преди разсаждане 3 % разтвор, по 80 – 100 мл. на саксия.
Овощни, лозови, ягодоплодни култури и розови насаждения
 • При създаване на нови насаждения: Поливане с 0,3%-0,5% разтвор 10 – 14 дни след засаждане.
 • През есенния период: В месеците октомври-ноември се препоръчва почвено торене (поливане) на всички насаждения, нови и стари, както  и в началото на трайната пролетна вегетация с 0.3– 0.5 %  разтвор
 • Листно торене

Внася се три пъти в доза от 150-200мл./дка

Първо внасяне е във фаза „преди  цъфтеж“  

Второ внасяне във фаза „край на цъфтеж“

Трето внасяне  при нарастване на завръза ( плода )

При розовите култури при необходимост се препоръчва ранно пролетно пръскане, в периода февруари – март с доза 100 – 150 мл./дка.

Тревни площи и люцерна
 • След откос в доза 150 – 200 мл./дка. в зависимост от общото състояние на културите
Градински и стайни цъфтящи насаждения
 • Почвено: По време на вегетацията през 15 – 20 дни, в доза 3-5мл./ 1л. вода.
 • Листно: След началото на вегетацията през 10 – 15 дни в доза 5-10мл./1л.  вода.
Лавандула
 • Първо листно торене : Извършва се във фаза „преди бутонизация“ с доза от 200 мл./дка.
 • Второ листно торене: Извършва се във фаза „преди цъфтеж“ с доза от 200 мл./дка.

 За максимална ефективност по отношение увеличаване на добива, маслото и рандемана се препоръчват следващи листни третирания след второто в период през 10 – 15 дни с доза 150-200мл./дка

Тютюн
 • Торене на разсад:

Листно:  във фаза „ 1 – 3 същински лист“  на растението  с доза 50-100 мл./дка.

Почвено:  във фаза „3 – 4“ същински лист на растението  с доза 100 – 300 мл./дка.

 • Торене след засаждане:

Първо листно третиране на новоразсадените растения се извършва   7 – 10 дни след изнасяне разсада на полето с доза 100 – 150 мл./дка.

Второ листно третиране е след  достигане на    7 – 8 същински лист на растенията с доза 150-200мл./дка

Химичен състав

PH 9-12;
Сухо в-во-4,5-5%
Органично в-во-38%-43%
Хуминови киселини ( Калиеви хумати) – 5%
К2О 1,6 – 1,8%
Oбщ азот: 0,08-0,012%
Фосфор(Р): 0,2%; Калий(К):1,3%
Калций (Са):0,006%
Магнезий(Mg): 0.003%
Цинк (Zn): 0.007%
Желязо(Fe): 0.004%
Съдържанието на тежки метали е  под ПДК

Внимание

Препоръчително разреждане: 1л.  Лумбригард в 100л вода или 1:100

Да се съхранява на хладно място, защитено от пряка слънчева светлина, температура от 5°- 25°.

Разфасовка

200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

PrimaOrganic.eu