Какво е Биотор?

Биоторът е органичен материал, получен в резултат на храненето на червените калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus u Eisenia foetida) с органични остатъци и пълното им превръщане в БИОТОР. Материал, който е хомогенен, без миризма, богат на органични вещества и се използва като тор. Той е суха органична, рохкава, дребно гранулирана материя с тъмно кафяв цвят. Червеите се хранят с различни видове животински тор и други органични отпадъци. По време на храносмилателния процес, тези суровини се променят благоприятно както химически, така и физически. Крайният продукт е “Биотор”, най-добрият обогатител на почвата, който осигурява всичко необходимо за растенията.

 

Три са основните аспекти на положителното му действие върху растенията:

  1. Хранително въздействие на макро и микроелементи.
  2. Мелиоративно действие на микроорганизмите върху почвата.
  3. Биорегулативно действие на хумифицираната органична материя.

 

Биоторът съдържа всичките 16 елемента необходими на растенията в концентриран вид. Запасите на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи са много пъти по-високи отколкото в най-богатата почва. Тези хранителни вещества се усвояват лесно от растенията, но се освобождават постепенно, според нуждите им . Той осигурява храна за расстенията за период от три до пет години напред.

 

Биоторът е най-добрият органичен тор, тъй като съдържа огромни количества полезни бактерии и други микроорганизми, много биологически активни стимулатори за растенията, витамини, аминокиселини и антибиотици, хормони добавени към него при храносмилателния процес на червея. Те са много повече, отколкото в оборския тор, да не говорим за неорганичния тор. Особена ценност на биотора придават хуминовите киселини. Хумусът е основен резерв на хранителни вещества, участва в образуването на водоустойчиви агрегати и подобрява водно-въздушния режим на почвите. Частиците на биотора имат овална форма, спомагат за аерацията на почвата, защото не се слепват. С подобряване структурата на почвата, растенията имат възможност да растат бързо и здраво.

 

Биоторът задържа влагата и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се прецежда, така че корените не изгниват. Това позволява по-икономично поливане.

Биоторът притежава бактерицидни свойства и създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Растенията по-лесно понасят студ и суша.

Биоторът не съдържа никакви  съставки, които възпрепятстват растежа на културите.

Биоторът се използва като средство за подобряване на растежа и развитието на растенията.

 

Биоторът се явява един от най-важните и главни детоксиканти на пестицидите, внасяни в почвата.

Той е и добър биологичен детоксикант на замърсени от уранодобива почви и почви замърсени с тежки метали.

Образуването на калциево-магнезиеви хумати и алуминиеви хелати схуминовите киселини от Биоторът води до подобряване структурата на почвата – образува се среднозърнеста и водоустойчива, абсорбират се значителни количества продуктивна Н2О и хранителни вещества, които не се измиват от почвата.

Приложение

Като висококачествен органичен тор биоторът намира широко приложение при всички земеделски култури, през целия период на развитието на растенията.

Биоторът се използва като:

а). Тор пролет и есен,

б). За подхранване през вегетационния период,

в). Като основа за хранене на растенията при биологичното земеделие,

г). Като основа на субстрати за отглеждане на цветя и производство на семена и разсад,

д). Като основа на субстрати за вкореняване на резници и други растения,

е). За подготовка на различни субстрати за оранжерии.

Следват препоръчителни дозировки. На практика се използват от 100 до 400 литра/дка. Биоторът не изгаря дори и най-слабите растения и може да се употребява и в по-големи количества. Дозировките зависят и от характеристиките на конкретната почва. Поради хигроскопичността и променливостта на теглото Биоторът се измерва в литри. Той се използва, както за основно торене, така и за подхранване на всички земеделски култури.

Дозировки

БИОТОРЪТ подобрява структурата на почвата, растенията имат възможност да растат здрави и устойчиви на студ и суша. Използването на Биотор в зеленчукопроизводството увеличава добивите с около 30% .  Ускорява развитието на зеленчуците , тяхното узряване е с около 10 -14 дни по-рано, в сравнение със зеленчуци торени с други торове.  Подобрява качеството на продуктите. Торенето с Биотор намаля нитратното съдържание с до 55 пъти, в сравнение с продукти торени с неорганичен или оборски тор.

Пример за това е  допустимото нитратно съдържание на краставиците , което е 150мг/кг. При торене с неорганични торове, то е 273мг/кг., оборска тор – 70мг/кг.,а с Ботор е само 5 мг/кг. Ето защо Биотора е предпочитан в биоземеделието.

НОРМИ НА ТОРЕНЕ С БИОТОР В ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

НАКИСВАНЕ НА СЕМЕНА ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ
150мл. Биотор се поставят в 1л. вода в продължение на 12 часа, след което в този разтвор се държат 5–6   часа семена, луковици или картофи за посев.

РАЗСАД В САКСИИ
Сади се в смес от 1 част Биотор и от 3 до 5 части градинска почва ( измерва се по обем, а не по тегло )

РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ЛЕХИ
1л. Биотор се разпръсква на 1м2 от лехата, след което се размесва с горния слой почва.

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Използват се от 100 до 500 л/дка. в зависимост от конкретната почвена характеристика. При   сеитба Биоторът се разпределя равномерно по всички гнезда или лехи. При директна сеитба той се разпръсква равномерно по цялата повърхност. Ако е необходимо, се използва за подхранване от  50–100 мл/растение.

В РАЗСАДНИЦИТЕ:

С участието на 10% Биотор растителната маса се увеличава до 95%, защото се  поддържа нормална влажност, стабилна температура, добре развита коренова  система и силно стъбло. При разсадниците не може да се използва чист оборски  тор, защото съдържа амонячен N, който предизвиква неограничено  “неконтролирано” развитие на стъблото.

В ОРАНЖЕРИИ
Внасянето на Биотор в количества 400-500 литра/дка. помага за формиране на водоустойчива  зърнеста структура на почвата. Използването му в оранжерии е важно мероприятие, защото в почвата на тези съоръжения е силно намалено количеството на микроорганизмите, в резултат на използването на дезинфекциращи препарати.

– за домати – 100мл. / растение или 390 литра /дка;

– за чушки – 50мл. / растение или 390 литра /дка;

– за краставици – 200мл. / растение или 480 литра /дка.

– за картофи – 100-150 мл. Биотор се слагат в гнездото. След засаждането   се покрива с почва.

За подхранване (ако е необходимо) се добавят  50-100мл. / растение.

В зависимост от растежа и развитието на цветята, може да се наложи те да се подхранят. Използването на Биотор гарантира засилен растеж, заздравяване на стеблата и по-ярко обагряне.

 ЦВЕТЯ В САКСИИ                                                                                                                                            

При засаждане се смесва 1 част биотор и 3 части почва. Подхранва се всеки 2 – 3 месеца, като 2 – 4  лъжици Биотор се смесват с горния слой почва.

НА ОТКРИТО                                                                                                                                                

При засаждане се слагат в гнездото или лехата по 50-100мл./ растение,  покрива се с почва и се оросява. Подхранва се при нужда с 50-100мл./ растение.

Овощните дървета се отглеждат продължително време на едно място, поради което извличат големи количества хранителни вещества от почвата. Получава се едностранно обедняване на почвата на тези вещества, което налага периодично подхранване. За своето нормално развитие овощните дървета се нуждаят от различни хранителни вещества, но от почвата те извличат най-много азот (N), калий (К2О) и фосфор (Р2О5). Нуждите на овощните дървета от хранителни вещества се изменят в зависимост от възрастта. Младите растения се задоволяват с по-малко хранителни вещества от възрастните, встъпили в пълно плододаване. Най-големи са изискванията на застаряващите овощни дървета. Нуждите на овощните дървета от хранителни вещества се определят най-добре чрез анализ на почви и на растителни части (листа и млади завръзи). При недостатъчно минерално хранене окомерно се установява отслабване на растежа на дърветата и ненормално развитие на плодовете, но то е само ориентировъчно.

 

При садене в ямката се внасят от 2 – 5 литра Биотор, в зависимост от възрастта на дръвчето.

За подхранване пролет и есен се разпръсква около корена 1 – 3 литра Биотор, след което се посипва с почва отгоре.

НАКИСВАНЕ ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ

150 мл. Биотор се поставят в 1л. вода,  в продължение на 12 часа, след което в този разтвор се държат 5–6 часа семена, луковици или картофи за посев.

РАЗСАД В САКСИИ
Сади се в смес от 1 част Биотор и от 3 до 5 части градинска почва ( измерва се на обем, а не на тегло ).

РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ЛЕХИ
1л. Биотор се разпръсква на 1м2 от лехата, след което се размесва с горния слой почва.

За този вид растения е важно, в самото начало да се изгради здрава коренова система. Използването на Биотор увеличава устойчивостта на растенията към патогенни микроорганизми, подобрява влагаемостта, стабилизира PH-то на почвата и увеличава концентрацията на макро и микро елементи. Всичко това допринася за образуване на една здрава и устойчива коренова система. Тъй като са дългогодишни растения, с годините необходимите хранителни вещества в почвата намаляват. Поради тази причина намалят и добивите и качеството на продукцията. С внасянето на Биотор в лозовите масиви, се осигуряват нужните хранителни вещества и то в голяма концентрация. При торене с Биотор се наблюдава увеличаване на добивите с до 35%, увеличаване захарността на плодовете(при гроздето се увеличава с 3-5 карата). Болести като хлороза и мана, могат да бъдат премахнати  чрез третиране с Биотор.

 

     При засаждане в ямката се поставят:

1 – 2 литра на храст или роза

 0, 5 – 1 литра на лозова пръчка

За подхранване през пролетта и есента се поръсват над кореновата  система:

      1- 2 литра на храст или роза

      0,5 – 1,5 литра на лозова пръчка

За този вид растения е важно, в самото начало да се изгради здрава коренова система. Използването на Биотор увеличава устойчивостта на растенията към патогенни микроорганизми, подобрява влагаемостта, стабилизира PH-то на почвата и увеличава концентрацията на макро и микро елементи. Всичко това допринася за образуване на една здрава и устойчива коренова система. Тъй като са дългогодишни растения, с годините необходимите хранителни вещества в почвата намаляват. Поради тази причина намалят и добивите и качеството на продукцията. С внасянето на Биотор в лозовите масиви, се осигуряват нужните хранителни вещества и то в голяма концентрация. При торене с Биотор се наблюдава увеличаване на добивите с до 35%, увеличаване захарността на плодовете(при гроздето се увеличава с 3-5 карата). Болести като хлороза и мана, могат да бъдат премахнати  чрез третиране с Биотор.

При засаждане в ямката се поставят:

1 – 2 литра на храст или роза

 0, 5 – 1 литра на лозова пръчка

За подхранване през пролетта и есента се поръсват над кореновата  система:

      1- 2 литра на храст или роза

      0,5 – 1,5 литра на лозова пръчка

При рекултивация на почви се поставя  3 – 5литра БИОТОР на 1m2 и се смесва с 10 сантиметровия повърхностен слой на почвата.

Разфасовки

3 L

5 L

10 L

50 L

1000 L

Галерия